Commissie voor Financiën (FIN)Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van nationale en Europese wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij moet vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van kapitaal worden door de commissie financiën behandeld.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie FIN.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU-sterren
13 april 2021
De commissies FIN en EUZA bespreken het antwoord van de minister op de nadere vragen over het MFK, het herstelfonds en de rechtsstaatverordening.
Meer

Eurobiljetten
13 april 2021
De commissie bespreekt de bijeenkomsten van de Eurogroep en Ecofinraad van 15-16 maart en 16 april en beslist of zij hierover in overleg wil gaan met de regering.
Meer

Edossiers bij deze commissie