Commissie voor Financiën (FIN)Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van nationale en Europese wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij moet vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van kapitaal worden door de commissie financiën behandeld.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie FIN.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlag
19 februari 2019
De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg over het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF)
Meer

eurobiljetten
19 februari 2019
De commissie bespreekt de toezeggingen naar aanleiding van de brief met betrekking tot de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
Meer

Edossiers bij deze commissie