Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van nationale en Europese wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij moet vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van kapitaal worden door de commissie financiën behandeld.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie FIN.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU
12 september 2023
De commissies bespreken het antwoord van de minister van Financiën over het lentepakket Europees Semester 2023.
Meer

Euro
12 september 2023
De commissie bespreekt het BNC-fiche over de Digitale Euro.
Meer

Edossiers bij deze commissie