Commissie voor Financiën (FIN)Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van nationale en Europese wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij moet vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van kapitaal worden door de commissie financiën behandeld.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie FIN.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

EU-vlag
19 januari 2021
De commissies bespreken de brief van de minister van Financiën inzake beantwoording toepassing taxonomie Europees herstelfonds
Meer

Eurobiljetten
19 januari 2021
De commissies FIN en EZK/LNV bespreken de kabinetsreactie op het herfstpakket van het Europees Semester 2021.
Meer

Edossiers bij deze commissie