Commissie voor Financiën (FIN)Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van nationale en Europese wetsvoorstellen op financieel gebied. Hierbij moet vooral worden gedacht aan fiscale wetsvoorstellen en aan wetsvoorstellen met betrekking tot douane, geldverkeer en bankwezen. Europese voorstellen gerelateerd aan de vrijheid van kapitaal worden door de commissie financiën behandeld.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie FIN.


Volgende vergadering op
5 november 2019
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

allerlei Europese vlaggen
8 oktober 2019
Leden koppelen hun ervaringen terug aan de commissie over de interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU van 30 september en 1 oktober te Helsinki
Meer

koe in de wei
1 oktober 2019
De commissies bespreken het antwoord van de minister van Economische Zaken en Klimaat over besluitvorming energie- en klimaatbeleid van de EU
Meer

Edossiers bij deze commissie