Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor regelgeving op het terrein van landbouw, natuurbeheer, voedselveiligheid- en kwaliteit en visserij. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Tot 20 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie LNV.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Lanbouwgrond met verschillende planten
27 februari 2024
De commissie bespreekt de antwoorden van zowel de Europese Commissie als de regering op vragen over nieuwe genomische technieken
Meer

Kistje met groenten
27 februari 2024
De commissie bespreekt de nadere procedure omtrent de behandeling van het voorstel over maximumresidugehalten van thiacloprid in bepaalde producten
Meer

Edossiers bij deze commissie