Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Haven
28 september 2021
De commissie levert inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie over het EU-handelsbeleid.
Meer

EU-vlag
28 september 2021
De commissies BDO en I&A/JBZ leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de betrekkingen tussen de EU en Turkije.
Meer

Edossiers bij deze commissie