Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Handen schudden
9 juli 2019
De commissie bespreekt de goedkeuring van het Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië
Meer

Europese vlag
2 juli 2019
De commissie inventariseert mogelijke deelname aan de interparlementaire EU-conferentie GBVB/GVDB van 4 tot 6 september in Helsinki
Meer

Edossiers bij deze commissie