Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor beleidsvoorstellen en schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Ten aanzien van Europa is deze commissie onder meer verantwoordelijk voor Europese defensie-samenwerking, Europese ontwikkelingsfondsen, maar ook - samen met de commissie voor Europese Zaken - met de uitbreiding van de Europese Unie.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie BDO.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlag
4 december 2018
De commissie bespreekt het Europese voorstel: Elementen voor een EU-strategie inzake India
Meer

West-Europa landkaart met sterren
27 november 2018
De commissie heeft de gelegenheid inbreng voor schriftelijk overleg te leveren inzake het voorstel tot efficiëntere besluitvorming voor het GBVB
Meer

Edossiers bij deze commissie