Homepage EuropaPoort Europese Berichtgeving Eerste Kamer


Actueel

Nieuws

 • afbeelding bij: President Polen ontvangen door Staten-Generaal

  President Polen ontvangen door Staten-Generaal

  Op 30 oktober hebben de Voorzitters van beide Kamers de President van de Republiek Polen ontvangen.

  Lees meer
 • afbeelding bij: Oud-griffier Baljé herdacht

  Oud-griffier Baljé herdacht

  Chris Baljé was Griffier van de Eerste Kamer van 1 juni 1993 tot 1 januari 2003.

  Lees meer
 • afbeelding bij: Eerste Kamer steunt NAVO-toetreding Noord-Macedonië

  Eerste Kamer steunt NAVO-toetreding Noord-Macedonië

  De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel

  Lees meer
 • afbeelding bij: Rapporteurs positief over EU-commitment EVRM

  Rapporteurs positief over EU-commitment EVRM

  Europese Raad heeft hervatting onderhandelingen over toetreding EU tot het EVRM goedgekeurd.

  Lees meer

Recent gewijzigde Edossiers

 • E180032
  Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam
 • E180014
  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie
 • E160028
  Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
 • E160027
  Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
 • E160026
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
 • E160025
  Voorstel voor een verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
Meer Edossiers