Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Homepage EuropaPoort Europese Berichtgeving Eerste Kamer


Actueel

Nieuws


Recent gewijzigde Edossiers

 • E190004
  Commissiemededeling: naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU
 • E080071
  Voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 • E180025
  Voorstel voor een verordening inzake elektronische informatie over goederenvervoer
 • E170028
  Voorstel voor een verordening houdende wijziging van de verordeningen om deze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector
 • E170027
  Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen inzake de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector
 • E170026
  Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordeningen wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en wat betreft positionering door middel van tachografen
Meer Edossiers