Homepage EuropaPoort Europese Berichtgeving Eerste Kamer


Actueel

Nieuws

 • Nieuwsbrief

  Nieuwe editie EUpdate

  Lees nu de nieuwe EUpdate

  Lees meer
 • 500 eurobiljetten

  Steun voor begrotingen Justitie en ...

  Lees meer
 • EU-vlag

  Commissie BDO stelt vragen aan minister over GBVB

  De fracties van D66, PVV en SP stellen vragen over het EU-voorstel om te stemmen met gekwalificeerde ...

  Lees meer
 • Migration map

  Commissie I&A/JBZ stelt vragen aan staatssecretaris

  Commissie stelt vragen over Global Compact voor veilige, geordende en reguliere migratie

  Lees meer

Recent gewijzigde Edossiers

 • E180036
  Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
 • E180034
  Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht
 • E180016
  Voorstel voor een verordening betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken
 • E160028
  Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herziening Opvangrichtlijn)
 • E160027
  Voorstel voor een verordening inzake uniforme beschermingsnormen en rechten voor vluchtelingen en personen die vallen onder subsidiaire bescherming (Kwalificatieverordening)
 • E160026
  Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een uniforme procedure in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (Procedureverordening)
Meer Edossiers