Homepage EuropaPoort Europese Berichtgeving Eerste Kamer


Actueel

Nieuws

 • afbeelding bij: Vragen over besluitvorming EU klimaatbeleid

  Vragen over besluitvorming EU klimaatbeleid

  De vragen aan de regering gaan over het voorstel om met gekwalificeerde meerderheid te stemmen

  Lees meer
 • afbeelding bij: Antwoord Europese Commissie over discussienota

  Antwoord Europese Commissie over discussienota

  De Europese Commissie antwoordt op vragen over discussienota: Naar een duurzamer Europa in 2030

  Lees meer
 • afbeelding bij: Commissie EZK stelt weer vragen aan Europese Commissie

  Commissie EZK stelt weer vragen aan Europese Commissie

  De vragen hebben betrekking op de discussienota naar een duurzamer Europa in 2030

  Lees meer
 • afbeelding bij: Vragen aan EC over besluitvorming in klimaatbeleid EU

  Vragen aan EC over besluitvorming in klimaatbeleid EU

  Groenlinks en PVV stellen Europese Commissie vragen over het voorstel inzake besluitvorming in energie- en ...

  Lees meer

Recent gewijzigde Edossiers

 • E170005
  Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • E160052
  Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
 • E150042
  Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
 • E190009
  Commissiemededeling: Energie-Unie - De grondslag voor een geslaagde energietransitie
 • E180034
  Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht
 • E180019
  Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)
Meer Edossiers