Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake herzien pakket slimme grenzen COM(2016)194, COM(2016)196 en COM(2016)205 (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)
titel brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake herzien pakket slimme grenzen COM(2016)194, COM(2016)196 en COM(2016)205 (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)
datum 03-06-2016
signatuur 159276u

Download dit document