Brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Voorstellen van de Europese Commissie ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)
titel brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Voorstellen van de Europese Commissie ter versterking van het Schengeninformatiesysteem (nog niet gepubliceerd als kamerstuk)
datum 08-03-2017
soort EK

Download dit document