Brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met nadere vragen over de stand van zaken en positionering van Nederland en de Europese Unie t.o.v. de Global Compacts inzake migratie en vluchtelingen (gepubliceerd in kamerstukdossier 34.964)
titel brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met nadere vragen over de stand van zaken en positionering van Nederland en de Europese Unie t.o.v. de Global Compacts inzake migratie en vluchtelingen (gepubliceerd in kamerstukdossier 34.964)
datum 13-07-2018
signatuur 163125.03u
soort EK

Download dit document