EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie COM(2018)236 (34.970); brief aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog over de Mededeling bestrijding van online-desinformatie (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 34.970)
titel EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie COM(2018)236 (34.970); brief aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie in het kader van een politieke dialoog over de Mededeling bestrijding van online-desinformatie (wordt gepubliceerd in kamerstukdossier 34.970)
datum 16-07-2018
soort EK

Download dit document