literatuur

Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht over voorstellen voor verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (bijlage bij brief van de staatssecretaris voor V&J van 8 november 2011)
titel Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht over voorstellen voor verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (bijlage bij brief van de staatssecretaris voor V&J van 8 november 2011)