Openbaar symposium over de relatie EU-Rusland in de Eerste Kamer

27 oktober 2008

De Eerste Kamer der Staten-Generaal organiseert in samenwerking met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op maandag 27 oktober 2008 van 14.00 tot 18.00 uur een openbaar symposium over de (toekomst van de) samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. De voertaal is Engels.

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van het deze zomer, op verzoek van de Eerste Kamer door de AIV uitgebrachte advies over de (toekomst van de) relatie Europese Unie - Rusland. Het advies is getiteld De samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland: een zaak van wederzijds belang. Zeker gezien de nieuw ontstane geopolitieke situatie heeft dit advies een extra actuele lading gekregen.

Op het symposium zal een inleiding gegeven worden door vier gastsprekers, te weten de heer Kosachev, voorzitter van de commissie buitenlandse zaken van de Doema, de heer Brok, lid van het Europees Parlement (EP) en oud-voorzitter van de commissie buitenlandse zaken van het EP, de heer Verberg, voorzitter van het Energie Delta Instituut en oud voorzitter van de International Gas Union en de heer Van Koningsbrugge, voorzitter van het Nederland Rusland Centrum en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Moskou. De discussie wordt gevoerd onder leiding van dagvoorzitter Prof. Dr. H.P.M. Knapen, lid van de WRR en bijzonder hoogleraar Media en Kwaliteit aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het symposium vindt plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Gezien de beperkte capaciteit van de publieke tribune aldaar, is voorafgaande aanmelding noodzakelijk bij de Eerste Kamer (sunita.jainandunsing@eerstekamer.nl)

Ter informatie:

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht dd 28 juli 2008 Eerste Kamer ontvangt AIV-advies over de toekomst van de relatie EU-Rusland".