Alle Eerste-kamerleden hebben de mogelijkheid om op basis van het wekelijkse «Overzicht van nieuwe Europese voorstellen» in de beleidsverantwoordelijke commissie aan te geven dat zij een voorstel van de lijst op de agenda van de commissie willen plaatsen.

Hiertoe geldt het in de Eerste Kamer gebruikelijke «piepsysteem». Indien de beleidsverantwoordelijke commissie niet vergadert op de dinsdag kan een Lid tevens om agendering verzoeken in de eerstvolgende commissievergadering bij de staf van de commissie.

Een Europees voorstel dat op basis van de lijst «Overzicht van nieuwe Europese voorstellen» in behandeling wordt genomen door een commissie wordt niet opgenomen op de lijst met prioritaire dossiers, het Europese Werkprogramma van de Kamer. Het wekelijkse overzicht van nieuwe Europese voorstellen wordt samengesteld door de staf.