In de nationale Goedkeuringswet van het Europese Verdrag van Lissabon is in artikel 4 een parlementair voorbehoud opgenomen.

Elk van de beide Kamers der Staten-Generaal kan, binnen twee maanden nadat zij een Europees voorstel voor een wetgevingshandeling heeft ontvangen, besluiten dat zij het voorstel van zodanig politiek belang acht dat zij over de behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst te worden geïnformeerd. De regering maakt - onverwijld na daarvan in kennis te zijn gesteld - een parlementair voorbehoud in het kader van de voor de behandeling van het Europese voorstel te volgen wetgevingsprocedure.

Indien de Eerste Kamer een parlementair voorbehoud heeft geplaatst bij een Europees voorstel is dit zichtbaar aan het icoontje met het handje naast het nummer van het betreffende Edossier.