Met het vragen van aantekening kunnen leden aangeven dat zij, als er stemming zou hebben plaatsgevonden over een wetsvoorstel, tegen zouden hebben gestemd.

Woordvoerders of fractievoorzitters kunnen deze aantekening namens de aanwezige leden van hun fracties vragen.

Het is niet toegestaan bij het vragen van aantekening een toelichting te geven, c.q. een stemverklaring af te leggen.