Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (283)20 augustus 2003
hoort bij ... E030125 - Groenboek Diensten van algemeen belang
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken