Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief minister met toelichting (356 )7 februari 2005