Brief bijlage 1: overzicht acties (29407, 53)10 oktober 2006