Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief DGM/SB/2007040766 (533 )30 mei 2007
hoort bij ... E070080 - Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen
afkomstig van ... Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu