Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche (541)15 juni 2007
hoort bij ... E070080 - Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen
afkomstig van ... Ministerie van Financiën
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu