Motie van het lid Van Hijum c.s. (29861, 28)17 januari 2008