Raad voor Concurrentievermogen (21.501-30); algemeen overleg TK (nr. 194)13 oktober 2008