Brief minister met toelichting Bijlage bij 5598359/09/6 (31762, 1)23 oktober 2008