Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief staatssecretaris met toelichting Onderdeel kamerstuk 22112, DC (EP/EMC/9154534)7 oktober 2009
hoort bij ... E090045 - Groenboek over collectief verhaal voor consumenten
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken