Europese Raad (21.501-20); algemeen overleg TK (nr. 457)11 november 2009