Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief minister met toelichting Onderdeel van kamerstuk 22112, DD (EP/EMC / 9200936)30 november 2009
hoort bij ... E090045 - Groenboek over collectief verhaal voor consumenten
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken