Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 maart 2010