Brief aan de staatssecretaris van OCW over het Europees erfgoedlabel13 april 2010
hoort bij ... E100014 - Voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel
afkomstig van ... Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
kenmerk 146221U