Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief met kabinetsreactie op WWP2010 van de Europese Commissie (TK, nr. 1007)13 april 2010