Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34); Brief met geannoteerde agenda OJC-raad 10-11 mei 2010 (nr. 141)27 april 2010
hoort bij ... E100014 - Voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel
afkomstig van ... Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap