Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34); verslag van OJC-raad 10-11 mei 2010 van het ministerie van OCW (TK, nr. 146)26 mei 2010
hoort bij ... E100014 - Voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel
afkomstig van ... Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap