Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (21.501-34); verslag van een schriftelijk overleg tussen de staatssecretaris OCW en de vaste commissie OCW Tweede Kamer over onder andere het Europees erfgoedlabel (TK, nr. 147)27 mei 2010