Brief minister OCW met reactie op vragen inzake Europees erfgoedlabel31 mei 2010
hoort bij ... E100014 - Voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel
afkomstig van ... Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
kenmerk 209962