Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); brief minister van Financiën met verslag ECOFIN en Van Rompuy werkgroep (TK, nr. 746)20 juli 2010