Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 september 201028 september 2010