Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief met kabinetsreactie op de Digitale Agenda voor Europa (TK, nr. 294)7 oktober 2010
hoort bij ... E100018 - Een digitale agenda voor Europa
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken