Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over commissiemededeling en voorstel ‘Jeugd in beweging’ (TK, nr. 1065)19 oktober 2010