Brief van de minister van VWS aan de TK over grensoverschrijdende gezondheidszorg18 november 2010