Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051); brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de stand van zaken over de toepassing van Automatic Numberplate Recognition (ANPR) (nr. 8)29 november 2010

Bijlage