Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over mededeling Europese Gehandicapten Strategie 2010-2020 (TK, nr. 1117)21 december 2010
hoort bij ... E100069 - Mededeling Europese strategie inzake handicaps 2010-2020
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-1629