Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over Verordening integriteit en transparantie van de energiemarkt (TK, 1141)7 februari 2011