Brief aan de minister voor Immigratie en Asiel inzake EU-overnameovereenkomsten1 april 2011
hoort bij ... E110010 - Evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten
afkomstig van ... JBZ-commissie Eerste Kamer
kenmerk 148269u (gedrukt als 32732, A)