Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); bnc-fiche over de Commissiemededeling energie efficiëntieplan 2011 (TK, nr. 1158). .

11 april 2011
hoort bij ... E110011 - Mededeling energie-efficiëntieplan 2011
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DIE-476/11