Brief van de minister voor Immigratie en Asiel over EU-overnameovereenkomsten21 juni 2011
hoort bij ... E110010 - Evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten
afkomstig van ... Ministerie van Binnenlandse Zaken
kenmerk 177659 (gedrukt als 32732, A)