Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de richtlijn toegang tot een advocaat en recht op communicatie bij aanhouding27 september 2011
hoort bij ... E110029 - Voorstel voor een richtlijn over het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke procedures
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Commissie voor Veiligheid en Justitie
kenmerk 149142.01u (onderdeel van Kamerstuk 33.048, A)