Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding COM(2011)326 (33.048); brief inzake drie BNC-fiches (EK 22.112 / 33.048, EL)3 oktober 2011