Bijlage bij kabinetsreactie op de voorstellen hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid7 oktober 2011