Brief aan de minister van Financiën met vragen over Europese voorstellen inzake de richtlijn kapitaalvereisten en een verordening over prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en investeringsmaatschappijen13 oktober 2011