EU-mededeling: Energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking COM(2011)539 (33.066); brief met BNC-fiche over mededeling en besluit energievoorzieningszekerheid en internationale samenwerking (EK, A (eveneens gedrukt als 22.112 TK, 1243))17 oktober 2011

Bijlage