Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-mededeling: Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa COM(2011)571 (33.072); brief met BNC-fiche inzake mededeling stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa (EK 22.112 / 33.072, EK)31 oktober 2011

Bijlagen