Brief van de minister en staatssecretaris van Veiligheid & Justitie over het Europese richtlijnvoorstel inzake het recht op toegang tot een raadsman31 oktober 2011
hoort bij ... E110029 - Voorstel voor een richtlijn over het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke procedures
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie
kenmerk 5713495/11/6 (onderdeel van Kamerstuk 33.048, A)