Brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Mileu met vragen over de Commissiemededeling Routekaart naar een hulpbronnenefficiënt Europa3 november 2011
hoort bij ... E110047 - Europese Commissiemededeling: Routekaart naar een hulpbronnenefficiënt Europa
afkomstig van ... Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
kenmerk 149431 (onderdeel van Kamerstuk 33.072, A)